Cua SOHA: Hãy khâm phục Bôm, nhưng sẽ tốt hơn…

26/09/2017

Năm đầu sang công tác bên Mỹ và đi làm bằng metro thấy người đi xe lăn từ toa tầu ra, sợ họ di chuyển khó tôi tỏ ý giúp. Họ bảo “cảm ơn anh, tôi đi được” với thái độ rất tự tin.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: