Cua SOHA: Vụ Las Vegas

06/10/2017

Hồi làm bên Mỹ, tôi quen một cô đồng nghiệp hay đi chơi pub cuối tuần và mang theo súng lục phòng khi bị tấn công tình dục.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: