Cua SOHA: Anh Xuân Anh không thuộc bài SWOT

07/10/2017
Có bằng của Mỹ, có thể ông Nguyễn Xuân Anh biết về SWOT

Phương tây có lý thuyết quản lý dùng phân tích SWOT (viết tắt từ tiếng Anh Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức).

Read the rest of this entry »


Cua VNN: Văn hóa súng đạn Mỹ gây tranh cãi

07/10/2017

Thảm sát ở Las Vegas. Ảnh: Rolling Stone

Sở hữu súng đạn đã là một phần của cuộc sống Mỹ. Cuộc tranh cãi dùng súng ở Mỹ đã tồn tại hơn hai thế kỷ nhưng chưa bao giờ họ có thể nghĩ đến chuyện cấm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: