VOA: Việt Nam quyết đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị

12/10/2017

Mất ghế về quê đuổi gà. Ảnh: Internet

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thảo luận việc đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị, trong đó có giải thể các ban chỉ đạo khu vực, và nhất thể hóa chức bí thư và lãnh đạo cấp địa phương.

Read the rest of this entry »


Hai quê Ninh Bình và Hà Nội bị lụt lội…

12/10/2017

Làng Ninh Bình trong lũ. Ảnh: SOHA

Gọi điện về quê, chú em cho biết, một số vùng ngập lụt cục bộ, nhưng khu Bái Đính, cảnh sát chặn đường không cho lên do nước lụt ngập cả đường.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: