Đại hội thứ 19 ĐCS Trung Quốc: “Độc Tú” Tập Cận Bình

18/10/2017

TBT Tập Cận Bình. Ảnh;:AFP

ĐCS Trung Quốc ra đời năm 1921, còn 4 năm nữa là tròn một thế kỷ. TBT đầu tiên là Trần Độc Tú, và tới kỷ niệm 100 năm sẽ là “độc tú – vẻ đẹp độc tôn” của TBT/Chủ tịch Tập Cận Bình.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: