20-10: Nên đầu tư cho con gái học hành tử tế

20/10/2017

Có con gái là một gia tài lớn. Ảnh: HM

Theo thống kê của UN và WB, trên thế giới cứ khoảng 100 con trai thất học thì có tới 122 nữ không học hành gì. Sự phân biệt trong giáo dục “trọng nam khinh nữ” mang tính toàn cầu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: