Cua SOHA: Nếu biết lương hưu 1,3 triệu đồng…

03/11/2017

Pension Index. Ảnh: Internet

Lương hưu có nhiều con đường như mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Có nhiều cách để có lương hưu, nhưng giá như khi bắt đầu vào làm việc, người làm thuê biết được sau 20-30 năm họ được gì để sống phần đời còn lại.

Read the rest of this entry »


Khi nào thì nước Nga sụp đổ?

03/11/2017

Tiếp…. Tôi (Inozemtsev) nghĩ là không bao giờ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: