Kể từ nay, mọi người sinh ra đều có quyền không cần… hộ khẩu

05/11/2017

Ảnh internet

Tôi ước tính, mỗi người dân bỏ ra 1 ngày trong năm để làm cái việc liên quan đến hộ khẩu thì một năm đất nước mất 90 triệu ngày làm việc vào những việc vô bổ, kéo theo bao hệ lụy.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: