40 điều Jack Ma nói dành cho ta hay chỉ có…Ma làm?

08/11/2017

Ảnh trôi nổi Internet.

Cơn địa chấn Jack Ma rồi sẽ qua đi. Ai nghe Ma nói trực tiếp sẽ được truyền cảm hứng nhưng sẽ có người tiếc tiền vì bỏ ra 4 triệu mua vé chợ đen. Có người chả đến đó, không mất tiền cũng học được ối điều, tùy thuộc bạn đứng ở góc nào thôi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: