Báo cáo WB – VN: Đánh giá chi tiêu công Việt Nam

17/11/2017

Ba câu hỏi quan trọng. WB Report

World Bank và CP Việt Nam phối hợp với các tổ chức DFAT, GAC, SECO và UKaid, vừa công bố Báo cáo “Đánh giá chi tiêu công Việt Nam”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: