Tự thú của tiến sỹ IT Cua …

19/11/2017

Với các bạn nhóm nghiên cứu IT ở Plodiv (1986). Ảnh lưu niệm

Nếu chia 9000 suất cho tất cả các ngành mà ngành nào cũng coi là mũi nhọn thì đó là “chiến lược gai mít” dẫn đến lãng phí. Cần có 1 nghiên cứu khoa học về tình hình 24 ngàn tiến sỹ hiện nay.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: