Cải cách tiếng Việt khó khăn?

27/11/2017

Một văn bản cải tiến của TS Hiền

Suốt tuần qua, mạng xã hội nóng lên với đề xuất cải cách tiếng Việt hiện đại của PGS. TS. Bùi Hiền. Phần đông phản đối nhưng không phải không có ý kiến đồng tình rằng tiếng Việt cần thay đổi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: