Vỉa hè Hà Nội – đá lát yếu hay nền yếu

07/12/2017

Vừa lát xong đã nát. Ảnh: Hồng Phú

Từ mấy tháng trước đi bộ trên một số phố được lát đá Thanh Hóa mình bảo người bạn ngay là sẽ hỏng. Quê Ninh Bình sống bằng phá núi đá vôi, tôi không lạ gì. Dư luận lên tiếng là phải thôi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: