Anh Thăng bị bắt…

08/12/2017

Sao mi lại bắt ta 🙄

Cuối cùng thì anh đã bị bắt, lâu lắm mới thấy một UVBCT vào đếm kiến.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: