Làm sao có thể bớt “bàn tay lông lá” của chính phủ?

15/12/2017

Vai trò kinh tế của chính phủ. Ảnh: Internet

Chỉ kêu gọi “Tránh nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị” thì khó tránh việc quan chức chính phủ can thiệp vào doanh nghiệp và chuyện UVBCT vào tù sẽ còn tiếp diễn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: