Lại chuyện SAM2 và MIG21 bắn B52

29/12/2017

B52 ở Georgia. Ảnh: HM

Người viết này được nghe nhiều giai thoại về quân ta cải tiến SAM 2, thay sóng radar, bóng bán dẫn, thêm thuốc nổ vào để bay cao hơn do hồi đó SAM chưa vượt được 10km. Sau 30-40 năm có vị tướng đi nói chuyện vẫn khẳng định điều này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: