Tin đồn đầu năm: Vũ “nhôm” bị “chôm” ở Singapore?

01/01/2018

Ai muốn làm triệu phú Changi. Ảnh minh họa: HM

Hôm trước trong một status trên FB hang Cua đoán mò anh Vũ “nhôm” chuồn đi nước ngoài thì Người Buôn Gió sẽ có việc để làm sau vụ TXT.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: