Vũ “nhôm” có làm nổi cộm quan hệ Việt – Sing?

03/01/2018

Singapore. Ảnh: HM.

Câu trả lời là khó ảnh hưởng tới mối quan hệ kinh tế tới 50 tỷ đô la. Bây giờ tìm lối ra thế nào cho đôi bên cùng đẹp mặt là quan trọng nhất. Khổ nhất anh Phạm Bình Minh đi gãi đầu gãi tai…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: