Tha La Thăng hay không tha?

16/01/2018

Khó, nguy hiểm và bẩn. Ảnh minh họa internet

Tin anh Thăng khóc trước tòa được tiếp nhận nhiều chiều, người thông cảm, người lên án, người thở dài chả biết thế nào mà lần.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: