Những pha ghi bàn của Việt Nam vào lưới Qatar đầy thuyết phục.

24/01/2018

Xem lại những pha ghi bàn của Qatar và Việt Nam thấy Việt Nam thắng xứng đáng, thế trận ngang sức, ngang tài, nếu không nói là hiệp 2 và hiệp phụ có nhiều cơ hội hơn Qatar.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: