Gặp gỡ sau hai năm sau chuyến đi Trường Sa 4-2016

09/02/2018

Gặp nhau ôn lại kỷ niệm Trường Sa. Ảnh: HM

Chuyến tầu KN490 (tháng 4-2016) được Facebook kết nối nên thường xuyên gặp nhau, khi nhóm nhỏ, lúc nhóm lớn, bạn đi nước ngoài về muốn gặp thế là “dzô dzô”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: