Khai bút Mậu Tuất: Thịt Tuất hay không thịt Tuất?

16/02/2018

Chó mèo. Ảnh: Internet

Câu trả lời là vừa có vừa không. Ăn cũng được, không ăn chẳng làm nên đạo đức cao vời vợi. Chả có chuyện to be or not to be – có hay không.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: