Edwin E. Moïse: Bức tranh khác của Tết Mậu Thân 1968

Vài số liệu về lính Mỹ chết trong thời kỳ từ tháng 1 đến tháng 7 năm 1968 trong một số tuần. Ảnh từ cuốn sách.

Lâu không vào viet-studies do mải chơi và quên nước Mỹ, hôm nay ngó thấy bài trích về cuộc chiến Mậu Thân 1968 (Tổng tiến công Mậu Thân – TTCMT) trích từ chương 12 “The myths of the Tet Offensive – Những huyền thoại (lầm lẫn – không đúng) về cuộc tổng tiến công Mậu Thân ” trong cuốn “New Perspectives on the History and Historiography of Southeast Asia: Continuing Explorations” của hai tác giả Michael Arthur Aung-Thwin và Kenneth R. Hall (Routledge 2017).

Bài dài, đọc mệt, Cua Times dịch qua loa đoạn đầu cho các cụ chém gió. Ai thạo tiếng Anh dịch tiếp cho bà con tham khảo. Cảm ơn.

Continue reading “Edwin E. Moïse: Bức tranh khác của Tết Mậu Thân 1968”