Vụ tướng Hóa C50 đánh bạc: “Dụng nhân như dụng mộc”

Vẽ cho đúng ghế. Ảnh: Internet.

Hàn Tín có câu “dụng nhân như dụng mộc” có nghĩa phải lựa người vào vị trí đúng với tài năng của họ mới có quân mạnh. Trong trời đất không có vật gì là vật bỏ chỉ vì ta không biết dùng mà thôi.

Continue reading “Vụ tướng Hóa C50 đánh bạc: “Dụng nhân như dụng mộc””