Nhân chuyện Stephen Hawking, nghĩ về người khuyết tật

Stephen Hawking. Ảnh: Washington Post.

Nhà vật lý Stephen Hawking vừa qua đời, hưởng thọ 76 tuổi mà bác sỹ từng chuẩn đoán chỉ sống được 2 năm sau khi bị mắc bệnh thần kinh vận động lúc ông 21 tuổi.

Continue reading “Nhân chuyện Stephen Hawking, nghĩ về người khuyết tật”