Vladimir Putin – Tập Cận Bình vạn tuế

Chúng ta chúc mừng nhau. Ảnh: Internet

Thời Mao Trạch Đông thường nghe dân Trung Quốc hô “Mao Trạch Đông vạn tuế”, “Chủ tịch Mao muôn muôn năm”. CM tháng 10 Nga thành công, người Nga cũng hô “Lenin muôn năm” rồi “Stalin sống mãi”.

Continue reading “Vladimir Putin – Tập Cận Bình vạn tuế”