Biết lái xe nhưng không biết luật dễ có mớ quan tài

20/03/2018

Hồi tôi học lái xe bên Mỹ vài tháng vất vả, thi lên thi xuống, rồi cầm bằng với bao niềm vui, người hướng dẫn ân cần dặn, lái xe là thú vui vi vu khắp đó đây nhưng anh nhớ, tính mạng gia đình anh và gia đình người khác phụ thuộc vào tay lái và hiểu biết luật đi đường của anh. Ra đường mà không biết luật có ngày cả mớ quan tài ra nghĩa địa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: