Đội xe cứu hỏa: Ẩu và cẩu thả

22/03/2018

Lính văng ra khỏi xe chứng tỏ không thắt dây an toàn. Ảnh cắt từ clip

Mấy entry trước hang Cua chỉ bàn về cánh lái xe và luật đường bộ nhất là điều 22 về xe ưu tiên lưu thông. Entry này dành cho đội xe cứu hỏa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: