Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và hành động của Việt Nam

TT Trump và CT Tập. Ảnh Internet

Về địa chính trị, Mỹ – Trung luôn tranh ngôi bá chủ từ thế kỷ này sang thế kỷ khác như lịch sử mấy trăm năm. Thỉnh thoảng gầm gừ về thương mại. Nhưng thương mại là chuyện nhỏ, lớn hơn là vai trò toàn cầu.

Continue reading “Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và hành động của Việt Nam”