Mặc quần đùi cho nghệ thuật

28/03/2018

Vườn tượng. Ảnh trên mạng.

Lẽ ra bài kiểu tượng tranh này lão Xang Hứng phải viết mới đúng chuyên môn. Nhưng lão lười như hủi, chỉ thích chém sex.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: