Dự thảo mới về luật thuế tài sản của Bò Tái chín (BTC)

Dự thảo thuế tranh cãi

Dân mạng ồn ảo về sự vô lý

1. Không thu thuế đối với nhà đất thứ 2 mà vụ này chỉ có nhà giầu và quan chức mới có nhà 2, xe 2, vợ 2 kể cả tổ quốc thứ 2, dự luật tránh đòn cho nhà giầu và quan.

Continue reading “Dự thảo mới về luật thuế tài sản của Bò Tái chín (BTC)”