TM cộng hòa gặp Dove cộng sản tại thủ đô Hoa Kỳ

Cherry Blossom trên Tidal Basin. Ảnh: Dove

Tháng Tư năm nay có cuộc gặp giữa hai người bên phe cộng hòa và cộng sản tại thủ đô Washington D.C. Đó là chị TM và anh Dove, hai còm sỹ nổi tiếng của hang Cua. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của chị TM về cuộc gặp đó. Cảm ơn chị TM.

Continue reading “TM cộng hòa gặp Dove cộng sản tại thủ đô Hoa Kỳ”