Bản đồ Thủ Thiêm và sự minh bạch

04/05/2018

Chỉ số tham nhũng VN cao. Ảnh từ TI.

Trong vài tháng nữa (1-7-2018) Luật Tiếp cận Thông tin của Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực, là một trong số hơn 100 quốc gia đã thông qua các bộ luật yêu cầu Nhà nước phải công bố thông tin.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: