Cua SOHA Đốt lò: Giảm ghế vô bổ và trảm “thợ mộc ẩn danh”

11/05/2018

Cầu thang của Chúa. Ảnh HM chụp ở New Mexico.

Câu chuyện về cải cách tiền lương, chống tham nhũng và giảm thiểu các loại “chạy” đều qui về một mối: giảm ghế vô bổ và trảm “thợ mộc hành nghề đóng ghế”.

Read the rest of this entry »


Shock and Awe: Cụ già 92 tuổi lên làm thủ tướng Malaysia

11/05/2018

Mahathir Mohamad 92 tuổi. Ảnh: The Economist.

Khi tuyên bố thắng cử, ông Mahathir Mohamad nói với đám đông reo hò “Tôi vẫn còn sống – I am still alive” theo đúng nghĩa đen và bóng. Quay lại chính trường, 92 tuổi vẫn chưa chết.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: