Thủ Thiêm đi vào thế thủ?

12/05/2018

Im lặng. Ảnh chế internet

Vừa vào Timelines trên Facebook thấy những ảnh chế kiểu vui vui này. Thủ Thiêm đi vào thế thủ chăng?

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: