Dự luật An ninh mạng, chính phủ kiến tạo và CM 4.0

23/05/2018

CM4.0

Thủ tướng Phúc và các vị lãnh đạo nói khá nhiều về chính phủ kiến tạo, Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN4.0),

Chả hiểu các vị có hiểu rằng CMCN4.0 là bao gồm Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý. CMCN4.0 sẽ phát triển với tốc độ hàm số mũ chứ không là tốc độ tuyến tính.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: