Đặc khu: Trung Quốc định thay đổi thế giới hay hiệu ứng ngược?

Quan Lạn – Vân Đồn. Ảnh: HM

Chả hiểu sao khi nghe “Đặc khu” nhiều người đã nghĩ ngay đến hiểm họa Trung Quốc sẽ mua hết Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc.

Trước đó du lịch Trung Quốc mặc áo phông có đường lưỡi bò vào Đà Nẵng, rồi máy bay ném bom đã hạ cánh ở Hoàng Sa, và vùng nhận dạng phòng không.

Continue reading “Đặc khu: Trung Quốc định thay đổi thế giới hay hiệu ứng ngược?”