World Cup 2018: “Đổi mới” bình luận trên VTV

18/06/2018

Đội bình luận bóng đá VTV năm nay có nhiều đổi mới mà rõ nét nhất là thêm các cô không hiểu gì về trái bóng tròn lên sóng bình luận.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: