Nhà sử học Phan Huy Lê và Lịch sử

24/06/2018

Gs. Phan Huy Lê. Ảnh: báo TT&VH

Hồi học lớp 8 trường Lương Văn Tụy (1968) sơ tán về làng Áng Ngũ – Áng Sơn (Thư Điền – Ninh Bình) tôi được thầy Nghị, người miền Nam tập kết, dạy môn Sử rất hấp dẫn.

Hầm chữ A, lớp có tường đất bao quanh, mưa lụt, nước ngập chân bàn, nhưng giờ của thầy luôn im phắc. Thầy kể về chiến tranh thế giới thứ 1, thứ 2, Hồng quân tấn công Berlin, rồi về Điện Biên Phủ, nhiều chủ đề không có trong sách giáo khoa thuở đó nhưng chúng tôi nghe say sưa dù là chiều thứ 7.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: