Vụ án tử cho anh Đặng Văn Hiến và Cái tình của người Việt

15/07/2018

Nga ba sông Chanh và Hoàng long bây giờ. Ảnh: HM

Tôi không quen anh Hiến, không theo dõi và đọc nhiều về vụ án này. Nhiều bạn so sánh vụ anh Hiến với vụ Đoàn Văn Vươn, tôi đã xuống tận đầm Vươn, gặp anh vài lần sau khi anh ra tù nên khá hiểu tại sao. Hai vụ giống nhau ở điểm là họ chống lại sự áp bức trong việc chiếm đoạt đất đai của người dân.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: