Đi học để làm gì?

07/08/2018

Công việc và học hành. Ảnh: Internet

Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình … lên thớt vì điểm lạ bất thường nhưng các bạn đừng xoáy vào nỗi đau đó nữa mà hãy tìm lối ra cho thi cử. Với người này là mất tiền, công sức, mồ hôi nước mắt, người khác là một mối làm ăn khó bỏ mỗi đận các sỹ tử đi thi và kẻ cơ hội là tìm cách tước đoạt sự công bằng, làm băng hoại đạo đức xã hội.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: