Ngày xưa…Đại học

11/08/2018

Vũ Hồng Ninh đặc công (1971) và anh Cua năm 1970. Ảnh: hiệu ảnh Ninh Bình.

Thời tôi đi học cấp 3 (1967-1970) nếu tốt nghiệp lớp 10 (tương đương lớp 12 bây giờ) không đi bộ đội thì có thể vào đại học mà không cần thi nếu điểm học bạ khá. Lần đầu tiên tổ chức thi là năm 1970, kiểm tra văn hóa 3 môn: Toán, Văn, Lý hoặc Hóa. Nước ngoài thi trước, trong nước thi sau với bài cực khó như giải phương trình 3**X+4**X=5**X, ai trượt đi bộ đội.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: