Cua VNN: Nếu muốn tạo ra Alibaba, Weibo, Việt Nam phải vươn ra toàn cầu

29/08/2018

Obama kêu gọi thay đổi. Ảnh: internet

Muốn sớm có hệ sinh thái điện tử, hãy bắt đầu từ cách nghĩ của thời 4.0. Đó là thay đổi cái đầu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: