Paris trong mắt Cua

06/10/2018

Trong kiến trúc có hai từ “tỷ lệ” và nhiếp ảnh có hai từ “ánh sáng” thì Paris có cả hai, chưa kể 2 trong 4 tứ khoái là “ăn” và “ngủ” kiểu Pháp là nhất thế giới.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: