VOA: ‘Tập Cận Bình của Việt Nam’ sẽ đưa quan hệ Việt-Mỹ về đâu?

27/10/2018

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng gặp Tổng thống Barack Obama ở Nhà Trắng ở Washington ngày 7/7/2015. Có những thông tin ông Trọng sẽ tới thăm Nhà Trắng lần 2 trong nay mai.

Read the rest of this entry »


Hang mới, hang cũ, chọn hang nào?

27/10/2018

Cua Times

Hiện có 3 hang trong đó có 2 hang mới mở

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: