Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Huế

Một sự kiện khá lạ trong tôn giáo VN là Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa trở về Huế, nơi ông xuất gia từ năm 16 tuổi. Tin cho hay, Thiền sư sẽ ở lại lâu dài.

Nhớ lần ông thăm World Bank, HM Blog xin đăng lại bài viết được nhiều bạn đọc đồng cảm.


Xem bài trên blogpost mới

https://hieuminh2018.blogspot.com/

Comments are closed.

%d bloggers like this: