Thăm phim trường “Kong Skull Island – Đảo đầu lâu” ở Tràng An

02/01/2019

Đợt nghỉ vừa rồi đi với lão Xang Hứng và vài người bạn đi thuyền thăm khu du lịch Tràng An.

Nghe chị lái đò nói có vài tuyến trong đó tuyến 2 (?) có hang dài 1km thì xem được phim trường này, thế là chọn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: