ASIAN CUP 2019: Việt Nam – Jordan

20/01/2019

Theo khán giả Việt Nam thì quân ta nhất định thắng, nhưng theo dân Jordan (Gioóc-đa-ni) thì quân họ cũng nhất định thắng, dư luận hai bên xem tivi và trên sân đều là… hòa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: