Cua TBQT: Ngoại giao thời 4.0 dưới góc nhìn IT

01/02/2019

Không thể có Ngoại giao 4.0 với tư duy 1.0

Vốn là dân kỹ thuật, bôn ba hải ngoại làm IT cho “Tây” hơn 20 năm trời nhưng tôi lại rất quan tâm đến ngoại giao và những người làm ngoại giao nước ta. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang được nhắc đến khá nhiều, đặc biệt trong ASEAN và Việt Nam, tôi thích khái niệm ngoại giao kiểu 4.0.
Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: