Cua trên báo Xuân SG Times: Giá trị toàn cầu và Công nghệ

14/02/2019

(TBKTSG Xuân AL) – Mấy tháng trước về quê Tam Điệp (Ninh Bình), cô cháu than, muốn theo 4.0 mà đài báo nói sốt cả ruột, xem ti vi thì không hiểu phải làm gì.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: